Kinderopvangtoeslag

Samen kinderopvang betalen

De Wet Kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. Ouders kunnen bij de Belastingdienst een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang aanvragen, de kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.

Minister Asscher van Sociale Zaken zegt voor 2017: ‘Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.
Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. De extra investering moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar. Het kabinet wil bovendien dat  ouders werk

Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming overheid en werkgeversbijdrage)
Als u gebruik maakt van kinderopvang, werk en de zorg voor uw kinderen combineert en de kinderopvangorganisatie bij de gemeente is geregistreerd, kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook als u (nog) niet werkt, maar wel bezig bent uw kans op werk te vergroten (doelgroepen), kunt u soms voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Wanneer u helaas uw baan verliest, heeft u nog zes maanden recht op toeslag om u de gelegenheid te geven te solliciteren. U vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst

  • De overheid betaalt een percentage van de opvangkosten. Dat percentage is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer de overheid meebetaalt. Het percentage wordt jaarlijks aangepast.
  • De werkgeversbijdrage ontvangt u van de Belastingdienst als een extra toeslag. Aanvragen gebeurt tegelijk met de kinderopvangtoeslag. U hoeft deze dus ook niet meer apart aan te vragen bij uw werkgever.

Ook het aantal kinderen in een gezin dat gebruik maakt van kinderopvang is van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag (de bijdrage vanaf het tweede kind is vaak hoger). De overheid draagt bij tot een maximum uurtarief in 2017 van 7,18 euro voor hele dagopvang (kinderdagopvang). Voor buitenschoolse opvang is dat 6,69 euro. Is de uurprijs van de kinderopvangorganisatie hoger dan dit maximum uurtarief, dan ontvangt u over het verschil geen kinderopvangtoeslag meer.
Kindercentrum Madelief hecht veel waarde aan betaalbare opvang. We streven dan ook ieder jaar naar een zo laag mogelijk tarief.
Met name de uurprijs van de hele dagopvang (het voordeeltarief) ligt bij Kindercentrum Madelief in 2017 stukken lager, namelijk 6,80 euro, waardoor u optimaal profiteert van de Toeslag. Vakantieopvang bij buitenschoolse opvang bieden wij al voor 6,45 euro per uur. Kinderdagcentrum Madelief is bij de gemeente Gennep uiteraard geregistreerd als erkend kinderdagverblijf.
U kunt een proefberekening van uw daadwerkelijke kosten maken op de site van de Belastingdiengst, bij Toeslagen.

Pages: 1 2