Oudercommissie

Oudercommissie, wie zijn we?

Welkom op de pagina van de oudercommissie (OC) van Kinderopvang Madelief. De OC wordt gevormd door een 6-tal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het welvaren van Madelief. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten. De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen. Zij komen hiervoor vier keer per jaar bij elkaar.

Contact: OC@madeliefkindercentrum.nl

Leden van de OC zijn:

P.Freij_P. Freij (voorzitter)
Ik ben Peter en woonachtig in Gennep. Daar woon ik samen met Annika en onze twee kinderen Timo van 3 en Kyra van 1 jaar. Beiden gaan 2x per week met veel plezier naar Madelief in het Bos.
Ik ben werkzaam als adviseur Welzijn bij de gemeente Bergen. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met sporten, zowel actief als passief.
Sinds 2013 ben ik lid van de Oudercommissie. Ik vind het fijn om de belangen te behartigen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Pages: 1 2