Brief beleid 2017

 

Beleid 2017

 

Beste ouder,

 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar de brief waarin we u informeren over het voorgenomen beleid voor 2017. Madelief is volop in ontwikkeling en probeert daarin met u mee te denken, zowel op korte als op langere termijn. De ontwikkeling richt zich op twee speerpunten, kwalitatief goede kinderopvang en een klantvriendelijk aanbod.

 

Terugblik op 2016

Een poosje terug zijn beide locaties, onverwachts, bezocht door de inspecteur van de GGD. We zijn verheugd om te kunnen schrijven dat de inspecteur erg te spreken was over de pedagogische kwaliteiten van onze medewerkers en de ontwikkelingsgerichte begeleiding die geboden wordt aan de kinderen. Ook benoemde hij onder andere de duidelijk zichtbare fijne sfeer, huiselijkheid en gezelligheid op de werkvloer.

In 2016 hebben onze medewerkers zich verder ontwikkeld op pedagogisch vlak. Dit onder andere door het volgen van de cursus TinK, dat staat voor het verbeteren van taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang. Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Na het afsluiten van deze cursus zullen alle medewerkers van de dagopvang en de meeste medewerkers van de BSO begin 2017 in het bezit zijn van het certificaat van TinK.

Ook zijn we in 2016 gestart met de mogelijkheid tot het inhalen van dagen tot een half jaar na de gemiste dag. We hebben gemerkt dat hierdoor meer mogelijkheden en spreiding is gekomen voor het inzetten van de inhaaldagen.

 

Het nieuwe jaar 2017

In 2017 zal de ontwikkelingsgerichte begeleiding nog meer uitgebreid worden, zowel op de baby-dreumesgroepen als op de peutergroepen. De TinK cursus zal in februari worden afgerond en goede taal- en interactievaardigheden van de medewerkers worden nog meer uitgedragen op de werkvloer. Onze pedagogisch medewerkster Linda Hendriks heeft de trainerscursus van TinK enkele maanden geleden afgerond en zal zorg dragen voor het borgen van TinK op de werkvloer door trainingsavonden te organiseren en haar collega’s te coachen tijdens de begeleiding van de kinderen.

Om de flexibiliteit aangaande het inhalen van dagen te bevorderen, heeft u vanaf 2017 de mogelijkheid om een dag te ruilen met een dag die nog komen gaat, maximaal vier weken van te voren.

Wanneer u flexibele opvang afneemt bij Madelief, dan mag u met ingang van 2017 deze dagen per half kalenderjaar flexibel inzetten, nu is dat nog per kwartaal.

Tenslotte heeft Madelief besloten dat vakantiedagen bij buitenschoolse opvang, vanaf het nieuwe jaar, nog tot 1 mei van het jaar daarop ingezet mogen worden. Dus wanneer u één of meerdere vakantiedagen van uw budget van 2017 over heeft, dan kunnen deze nog tot 1 mei 2018 ingezet worden.

 

Minister Asscher van Sociale Zaken zegt voor 2017: ‘Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. De extra investering moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar. Het kabinet wil bovendien dat  ouders werk en privé goed kunnen combineren en vindt dat daar betaalbare kinderopvang bij hoort.

Tarieven 2017

Kindercentrum Madelief hecht veel waarde aan betaalbare opvang. We streven dan ook ieder jaar naar een zo laag mogelijk tarief.

Wij kiezen er voor om onze tarieven gemiddeld 1,6 procent te laten stijgen in 2017. Dit is afhankelijk van de gekozen vorm, de tarieven van de naschoolse opvang zullen bijvoorbeeld minder stijgen dan de tarieven van de dagopvang, waarbij ons voordeeltarief nog steeds het laagst blijft van de regio. De tarieven zijn berekend op basis van de geraamde stijging van de loonkosten in 2017 en de consumentenprijsindex.

De tarieven zullen hierdoor minder stijgen dan dat de kinderopvangtoeslag stijgt. Dit betekent dat u waarschijnlijk netto minder gaat betalen voor de kinderopvang. De oudercommissie heeft in november dan ook positief geadviseerd aangaande het prijsbeleid.

 

Wanneer u een wijziging wenst in de opvang dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 december te mailen naar

info@madeliefkindercentrum.nl.

Uiterlijk 30 november ontvangt u de persoonlijke offerte 2017 ten behoeve van de opvang van uw kind(eren) zodat u de aangepaste kosten kunt doorgeven aan de Belastingdienst.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0485-215539 of mailen naar info@madeliefkindercentrum.nl.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Franciel Peters en Monique Francissen