Betaling

De maandelijkse kosten zullen door middel van automatische incasso (rond de 5e van de desbetreffende maand) door Madelief worden geïnd. De toeslag kinderopvang ontvangt u ongeveer twee weken eerder van de Belastingdienst. Indien u niet instemt met automatische incasso zal de betaling maandelijks bij vooruitbetaling plaatsvinden aan Madelief. Op kosten van kinderopvang is geen BTW van toepassing. Bij afwezigheid door ziekte, vakantie etc. en tijdens de erkende feestdagen vervalt de betalingsverplichting niet. Voor het inhalen van dagen verwijzen wij u naar het informatieboekje op deze website.