BSO Bij Madelief

Madelief wil voor het schoolkind een moment van rust, gezelligheid en activiteit creëren na een drukke schooldag, waar ieder kind zichzelf mag zijn. De kinderen hebben in principe vrije keuze in spel en activiteiten. We stimuleren ze echter middels een ruim aanbod van georganiseerde activiteiten en uitstapjes, met het oog op het belang van bewegen en samenspelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote diversiteit van leeftijden binnen de BSO.

Bij Madelief worden er dagelijks “workshops” aangeboden aan de kinderen. Onze pedagogisch medewerk(st)ers hebben zich elk op een bepaald gebied gespecialiseerd en wel in sport/natuur, kunst, spel, koken/bakken en dans/muziek. Er wordt hierbij rekening gehouden met de grote diversiteit van leeftijden binnen de BSO. De “workshops” rouleren tussen de locaties zodat op alle locaties de verschillende workshops aangeboden worden.

Buitenschoolse opvang Madelief
Buitenschoolse opvang Madelief

Madelief in het Park
Een kleinschalige en huiselijke BSO gelegen aan de rand van het Pagepark vlakbij basisschool de Ratel. Bij Madelief in het Park staat een knusse en een huiselijke sfeer centraal. Ze hebben een grote en aantrekkelijke ruimte en tuin tot hun beschikking. Zij kunnen daar spelen, knutselen, huiswerk maken of gewoon chillen in hun tweede thuis vlakbij huis! De kinderen van Madelief in het Park maken geregeld gebruik van de faciliteiten van Madelief aan het Bos, waar een atelier is om creatief bezig te zijn en een multifunctionele ruimte is om gezamenlijk te dansen of muziek te maken.

Madelief aan het Bos
In een bosrijke omgeving, aan de rand van het Heijense Bos, biedt Madelief opvang die gericht is op het ontdekken van de natuur.

Bij Madelief aan het Bos lopen binnen en buiten in elkaar over. Voor de kinderen van de BSO wordt het moeilijk kiezen: ”Gaan we een hut bouwen, gaan we lekker koken of gaan we schilderen in ons eigen atelier?”.
Ook is er multifunctionele ruimte aanwezig waar, samen met een “dansjuf”, gedanst wordt en waar samen muziek gemaakt wordt.

Buitenschoolse opvang Madelief
Buitenschoolse opvang Madelief

Voorschoolse opvang
Kindercentrum Madelief biedt tijdens de schoolweken (regio Zuid) voorschoolse opvang aan (vanaf 6.30). Deze opvang wordt geboden bij Madelief in het Park. Dit is opvang vóór aanvangstijd van de basisschool. Madelief verzorgt het vervoer naar de basisscholen.


Naschoolse opvang
Madelief verzorgt het vervoer van de basisscholen naar Madelief. De kinderen worden vanuit school naar Madelief begeleid door de pedagogisch medewerker van Madelief.