Buitenschoolse opvang

Eenmaal op de basisschool biedt Madelief een aanbod op maat in buitenschoolse- en vakantieopvang.
Madelief wil voor het schoolkind een moment van rust, gezelligheid en activiteit creëren na een drukke schooldag, waar ieder kind zichzelf mag zijn. De kinderen hebben in principe vrije keuze in spel en activiteiten.
We stimuleren ze echter middels een ruim aanbod van georganiseerde activiteiten en uitstapjes, met het oog op het belang van bewegen en samenspelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grote diversiteit van leeftijden binnen de BSO.
In Gennep bieden we zowel bij “Madelief in het Park als bij “Madelief aan het Bos” buitenschoolse opvang, evenals in Heijen op basisschool de Heggerank. Madelief kent volledig flexibele en uitstekende, rondom thema’s georganiseerde, vakantieopvang. Uniek is dat er bij Madelief ook alleen vakantieopvang mogelijk is.

Bij Madelief worden er dagelijks “workshops” aangeboden aan de kinderen. Onze pedagogisch medewerk(st)ers hebben zich elk op een bepaald gebied gespecialiseerd en wel in sport/natuur, kunst, spel, koken/bakken en dans/muziek. Er wordt hierbij rekening gehouden met de grote diversiteit van leeftijden binnen de BSO. De “workshops” rouleren tussen de locaties zodat op alle locaties de verschillende workshops aangeboden worden.

Pages: 1 2 3