Dagopvang

Een dag bij Madelief is een dag vol gezelligheid en plezier. Enthousiaste pedagogisch medewerkers geven kinderen de aandacht en de verzorging die zij nodig hebben. Zowel bij “Madelief in het Park” als bij “Madelief aan het Bos” bieden we opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Op beide locaties is een groep voor de kleintjes, van 0 tot ongeveer 2 jaar en een peuterspeelzaalgroep. Van kleins af aan kunnen kinderen binnen één locatie spelen, leren en doorgroeien. Kinderen kunnen bij Madelief rekenen op een ontwikkelingsgerichte begeleiding. Aan de hand van thema’s worden hierbij ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, waarop het plezier voorop staat! Madelief heeft gekozen om te begeleiden volgens de visies van Startblokken en TinK. Startblokken is een landelijk erkende methodiek om kinderen optimaal te stimuleren en te laten ontwikkelen. TinK betekent het actief bevorderen van taal door goede taal- en interactievaardigheden van de pedagogischmedewerker. Het is ook mogelijk om, naast halve of hele dagopvang, een drie uur durend activiteitenblok af te nemen zoals bij de peuterspeelzaal. Spelen en bewegen wordt afgewisseld met voorschoolse activiteiten die er voor zorgen dat uw kind de perfecte voorbereiding krijgt op de basisschool.