• Regio Gennep e.o.
 • Open van 07.00 tot 18.30 uur
 • Vertrouwde omgeving
 • Vaste gezichten
 • Een goed gevoel
Hoe wij kwaliteit garanderen

Onze locatie verantwoordelijk aan het woord

 

Wij zijn Marlie en Fieke en vervullen met veel plezier de taak als verantwoordelijken van onze locaties Madelief in het Park, in het Bos en in Heijen. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de kinderen, het personeel, de ouders en de locaties zelf.

We vinden het belangrijk dat de kinderen een fijne dag hebben waarin ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze op een plek zijn waar ze zichzelf kunnen zijn! Voor ouders vinden we het belangrijk dat ze hun kostbaarste bezit met een goed gevoel naar Madelief kunnen brengen. Daarnaast is het prioriteit voor ons dat onze collega’s met plezier komen werken.

Één ding weten we heel zeker, binnen Madelief staat er een topteam van pedagogisch medewerkers voor jullie klaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals en opvoed-experts die je graag helpen met alle vragen die je hebt Dan plannen we een afspraak in om al je vragen te beantwoorden.

Heb jij nog vragen voor ons? Dan horen we dit graag en nodigen we je uit om langs te komen. Wil je niet langer wachten, maar langskomen? Klik hier en voel je zo vrij om direct een rondleiding in te plannen. Dan zorgen wij dat de koffie en thee klaar staat!

Lieve groet,
Marlie en Fieke

 • Communicatie
 • Ontwikkeling
 • Mentor
 • Oudercommissie
 • Klachten

Goede communicatie is de basis

Voor jouw kind niets anders dan het beste! Omdat wij tijdens het verblijf van je kind bij kindercentrum Madelief een deel van de taken rond opvoeding, verzorging en begeleiding van je overnemen, hechten wij veel waarde aan goede en open communicatie. In het belang van iedereen en vooral van het belang van jouw kind. Heb je een vraag? Aarzel niet en neem alsjeblieft contact met ons op.

Voortgangsgesprek en Workshops

Elk 3 maanden evalueert de mentor van jouw kind met de ouder hoe het gaat met de ontwikkeling en behoeften van jouw kind vanuit onze pedagogische achtergrond. Tevens zijn er jaarlijks een informatieve en gezellige workshops waarin een thema, met betrekking tot de opvoeding, centraal staat. En verder houden wij je op de hoogte via de nieuwsbrieven, onze Facebook-pagina en ons online planningsprogramma Niokids.

Het contact tussen mentor en gezin

Wij vinden het belangrijk om jullie als ouders te leren kennen en jullie de mogelijkheid te bieden om ons te leren kennen. Elk kind binnen Madelief krijgt een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep en het vaste aanspreekpunt voor jou als ouder. Daarom plannen wij met ieder gezin een kennismaking in voor de start op de BSO. Samen met de mentor wordt er stil gestaan bij wensen, verwachtingen, bijzonderheden en wederzijdse kennismaking. We komen graag beslagen ten ijs.

De oudercommissie

De oudercommissie van Kindercentrum Madelief bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van ouder en kind. De oudercommissie vergadert 4 keer per jaar, waarvan 2 keer per jaar met het management team aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Ouders kunnen ook onderwerpen voor de vergadering aandragen of deelnemen aan een vergadering.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht kindercentrum Madelief te adviseren over:

• Kwaliteitsbeleid met betrekking tot het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding;
• Risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid;
• Pedagogisch beleidsplan;
• Voedingsaangelegenheden;
• Openingstijden;
• Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
• Prijs van de kinderopvang.

Vragen of opmerkingen voor de oudercommissie? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn het bereikbaar via OCkindercentrummadelief@outlook.com.

 

Wat is jouw mening over Kindercentrum Madelief?

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Daarom voeren wij jaarlijks een tevredenheid-enquête uit om al onze ouders om feedback te vragen.
Heb je toch een klacht, dan lossen we die zo snel mogelijk voor je op. We vragen je om eerst de betrokken medewerker aan te spreken. Kom je er samen niet uit? Of heb je een klacht over de organisatie in het algemeen? Neem dan contact op met de locatie verantwoordelijke. In overleg proberen we er dan alsnog uit te komen. Onze missie hierin is om van een ontevreden klant een ambassadeur te maken.

Mocht je niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, of wil je liever contact met een externe partij, dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie (kinderopvang en peuterspeelzalen). Meer informatie en het klachtenformulier vind je op de website van de Geschillencommissie. Ook de Oudercommissie kan met haar klachten terecht bij de Geschillencommissie.

Liefdevolle zorg Fijne communicatie met de leidsters Fijne communicatie met kantoor Leuke en leerzame activiteiten. Workshop ehbo is een leuke extra dienst die geleverd is

- Cindy Kusters

Onze visie in het kort.

Voor Madelief betekent kinderopvang: een bijdrage leveren aan de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke fase van hun leven. Hierbij staat het kind centraal en wordt de zorg aangepast aan de specifieke behoefte van het kind. Je mag erop vertrouwen dat wij goed voor jouw kind zullen zorgen. Dat vertrouwen nemen wij heel serieus. Je mag er zeker van zijn dat jouw kind bij ons in een liefdevolle, veilige en stimulerende omgeving een verantwoorde opvoeding krijgt

Je kan tijdens jouw afwezigheid rekenen op een vertrouwde opvoeder die inspeelt op de behoefte van de kinderen. Met als doel dat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen, samen met leeftijdgenootjes. We hebben onze missie en werkwijze helder uiteengezet in ons Pedagogisch Beleid. Hierin lees je wat onze uitgangspunten zijn in de dagelijkse omgang met de kinderen.

Wat mag je verder van ons verwachten? Welke opvoedingsdoelen streven we na?
De uitgangspunten hiervoor zijn de volgende vier pedagogische doelen die gebaseerd zijn op Riksen&Walraven:

 • Emotionele veiligheid
  de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen gewaarborgd wordt
 • Persoonlijke competentie
  de wijze waarop de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt
 • Sociale competentie
  de wijze waarop de sociale ontwikkeling gestimuleerd wordt
 • Normen en waarden
  de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt

Samen eten is een belangrijk onderdeel van kindercentrum Madelief

Wij nemen echt de tijd om samen met de kinderen te eten en worden kinderen gestimuleerd zelf te eten. Samen met de kinderen dekken we met zorg de tafel. Onze medewerkers eten hetzelfde als de kinderen (uitgezonderd diëten) om gezond eten te stimuleren.

Het voedingsbeleid van Kindercentrum Madelief is er op gericht dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen binnenkrijgt. Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de welbekende Schijf van Vijf en de adviezen van het Voedingscentrum. Voor het bewaren en verwerken van voedsel hanteren wij uiteraard de verplichte voedsel- en hygiëne richtlijnen.

Meer over voeding

Het zijn onze pedagogisch professionals

Jaarlijks wordt er een nieuw opleidingsplan opgesteld voor de pedagogisch professionals. We vinden het erg belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers voortdurend bijgeschoold en geprikkeld blijven zodat ze de juiste begeleiding aan kinderen bieden. Deze structureel terugkerende scholingen op pedagogisch vlak zijn gericht op;

 • Startblokken, de ontwikkelingsgerichte begeleiding die we voor alle kinderen bieden.
 • KIJK, het kindvolgsysteem waarmee we ieder kind bij Madelief volgen, observeren en rapporteren.
 • TINK, Taal- en Interactievaardigheden Kinderopvang. TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. TINK leert hoe je interactievaardigheden kunt verbeteren en toepassen. Het bieden van ontwikkelingsgerichte begeleiding en het volgen van kinderen middels KIJK zijn inmiddels verweven in onze werkwijze bij Madelief

We stellen graag onze toppers aan je voor!

Meer over ons

Ben je op zoek naar dagopvang

Bekijk pagina

Ben je op zoek naar BSO?

Bekijk pagina