Incidentele opvang

Als u incidenteel extra opvang wenst kunt u gebruik maken van incidentele opvang. U heeft keuze uit hele dagopvang, halve dagopvang of losse uren. De pedagogisch medewerkers van de groep bekijkt of incidentele opvang mogelijk is. Dit is afhankelijk van de groepssamenstelling, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers. Uw vraag voor incidentele opvang kunt u indienen bij de pedagogisch medewerkers.