Inschrijven BSO

  Persoonsgegevens

                               

  Plaatsingsgegevens

  Gewenste buitenschoolse opvang (aankruisen wat van toepassing is)
  Deze opvang is gebaseerd op de 40 schoolweken
  Basisscholen Gennep opvang is inclusief vervoer. Tijden zijn afgestemd op het 5 gelijke dagen model
  Voorschoolse opvang. 6.30-School
  Naschoolse opvang. School-16.15 uur
  Naschoolse opvang. School-17.15 uur
  Naschoolse opvang. School-18.30 uur
  Verlengd naschool inclusief broodmaaltijd. 18.30-19.00
  * Voorschoolse- en verlengde opvang op de Heggerank wordt bij voldoende aanmeldingen geboden.
  Gewenste buitenschoolse opvang, vakantieopvang 2016.
  Deze opvang is gebaseerd op de 12 schoolvakantieweken en andere schoolvrijdagen per kalenderjaar.

  *Hiervoor geldt een minimale afname van 6 dagen per kalenderjaar.
  Ik ga akkoord met het digitaal aan mij verstrekken van informatie o.a. het in artikel 5 bedoelde aanbod uit de algemene voorwaarden, informatie en nieuwsbrieven ten behoeve van de opvang. Ik heb het Privacy-Statement gelezen.   
  We maken graag voor u een aanbod naar wens!
  Het vakantieopvangpakket mag worden gebruikt voor een hele of halve vakantiedag, maar ook als kwart dag tijdens studiedagen.
  *Tijdens schoolvakantiedagen mogen geen kwart dagen worden ingezet

  Onderstaand twee rekenvoorbeelden:

  U heeft ongeveer 5 weken vakantie. Tijdens de weken dat u werkt en uw kind vakantie heeft, komt uw kind 2 dagen per week naar Madelief. Ook komt uw kind ongeveer 6 dagdelen per jaar naar Madelief in verband met bijvoorbeeld studiedagen. In totaal neemt u op contract, op
  jaarbasis, 17 dagen.

  U heeft ongeveer 5 weken vakantie. Tijdens de weken dat u werkt en uw kind vakantie heeft, komt uw kind 3 dagen per week naar Madelief. Ook komt uw kind ongeveer 6 dagdelen per jaar naar Madelief in verband met bijvoorbeeld studiedagen. In totaal neemt u op contract, op
  jaarbasis, 24 dagen.
  Heeft u opmerkingen, vragen of wensen die afwijken van de mogelijkheden op het inschrijfformulier, vermeld deze dan of stuur een mail naar info@madeliefkindercentrum.nl