Inschrijven dagopvang

  Persoonsgegevens

                               

  Plaatsingsgegevens

  Een overeenkomst voor
  Betreft dit het eerste kind dat bij kdv Madelief geplaatst wordt?
  Gewenste dagopvang (aankruisen wat van toepassing is)
  Hele dagopvang (voordeeltarief) 7.30-18.00
  Dagdeel ochtend 7.30-12.45
  Dagdeel middag 12.45-18.00
  Structurele afname per uur (minimaal 3 uur per dag, per dag begin en eindtijd invullen)

  Verlengde opvang ochtend vroeg 6.30-7.30
  Verlengde opvang ochtend laat 12.45-13.45
  Verlengde opvang middag vroeg 11.45-12.45
  Verlengde opvang middag laat, inclusief broodmaaltijd 18.00-19.00
  Flexibele dagopvang
  Flexibele dag 7.30-18.00

  Flexibele afname per uur (minimaal 3 uur per dag.)

  Flexibel extra vroeg uur 6.30-7.30

  Ik ga akkoord met het digitaal aan mij verstrekken van informatie o.a. het in artikel 5 bedoelde aanbod uit de algemene voorwaarden, informatie en nieuwsbrieven ten behoeve van de opvang. Ik heb het Privacy-Statement gelezen.   

  Heeft u opmerkingen, vragen of wensen die afwijken van de mogelijkheden op het inschrijfformulier, vermeld deze dan of stuur een mail naar info@madeliefkindercentrum.nl