Kinderopvangtoeslag

Samen kinderopvang betalen

De Wet Kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. Ouders kunnen bij de Belastingdienst een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang aanvragen, de kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is mede afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.

In oktober 2017 werd, na een langdurige formatie, het Regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. Wij zetten de belangrijkste punten voor de kinderopvang voor u op een rij:
–  Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
–  Er wordt structureel 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), daar wordt een aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand mee gerealiseerd.
–  Het nieuwe kabinet ziet het voorstel ‘directe financiering’ als een kansrijke richting om verder te werken maar is van mening dat zorgvuldigheid vereist is vanwege de ‘ingrijpendheid’ van de wijzigingen.
–  Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het kindgebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).

Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming overheid en werkgeversbijdrage)
Als u gebruik maakt van kinderopvang, werk en de zorg voor uw kinderen combineert en de kinderopvangorganisatie bij de gemeente is geregistreerd, kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook als u (nog) niet werkt, maar wel bezig bent uw kans op werk te vergroten (doelgroepen), kunt u soms voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Wanneer u helaas uw baan verliest, heeft u nog zes maanden recht op toeslag om u de gelegenheid te geven te solliciteren. U vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst.

  • De overheid betaalt een percentage van de opvangkosten. Dat percentage is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer de overheid meebetaalt. Het percentage wordt jaarlijks aangepast.
  • De werkgeversbijdrage ontvangt u van de Belastingdienst als een extra toeslag. Aanvragen gebeurt tegelijk met de kinderopvangtoeslag. U hoeft deze dus ook niet meer apart aan te vragen bij uw werkgever.

Ook het aantal kinderen in een gezin dat gebruik maakt van kinderopvang is van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag (de bijdrage vanaf het tweede kind is vaak hoger). De overheid draagt bij tot een maximum uurtarief in 2021 van 8,46 euro voor hele dagopvang (kinderdagopvang). Voor buitenschoolse opvang is dat 7,27 euro. Is de uurprijs van de kinderopvangorganisatie hoger dan dit maximum uurtarief, dan ontvangt u over het verschil geen kinderopvangtoeslag meer.
Kindercentrum Madelief hecht veel waarde aan betaalbare opvang. We streven dan ook ieder jaar naar een zo laag mogelijk tarief.
Met name de uurprijs van de hele dagopvang (het voordeeltarief) ligt bij Kindercentrum Madelief in 2021 lager, namelijk 8,40 euro, waardoor u optimaal profiteert van de Toeslag. Vakantieopvang bij buitenschoolse opvang bieden wij al voor 7,50 euro per uur. Kinderdagcentrum Madelief is bij de gemeente Gennep uiteraard geregistreerd als erkend kinderdagverblijf.
U kunt een proefberekening van uw daadwerkelijke kosten maken op de site van de Belastingdiengst, bij Toeslagen.

Aanvragen bij de Belastingdienst
U vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst. De werkgeversbijdrage in de vorm van een extra toeslag hoeft u niet apart aan te vragen. Het online aanvraagformulier vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen bij de Belastingtelefoon; hiervoor heeft u uw BSN nodig en het BSN van het kind. Er zit een uitgebreide toelichting bij die u helpt bij het invullen. De Belastingdienst kan u ook helpen bij het invullen van het formulier.

Voor de aanvraag heeft u uw inkomensgegevens nodig (gezamenlijk toetsingsinkomen), de hoogte van de bijdrage(n) van een eventuele uitkeringsinstantie en het kostenoverzicht van Madelief.

Na aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst binnen circa acht weken bericht over uw toeslag. Uw toeslag is een voorschot en u ontvangt deze in maandelijkse termijnen. In 2019 ontvangt u de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag 2018. Als blijkt dat u teveel heeft ontvangen, betaalt u het teveel terug. Heeft u te weinig ontvangen, dan krijgt u het verschil alsnog uitbetaald.

Als u al kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u voor het nieuwe kalenderjaar niet opnieuw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Aan het eind van het kalenderjaar krijgt u een brief van de Belastingdienst (Toeslagen) waarin staat hoeveel kinderopvangtoeslag u in het nieuwe kalenderjaar krijgt. Controleert u de gegevens nauwkeurig en geef eventuele wijzigingen (in bijvoorbeeld de uurprijs of het aantal opvanguren) meteen door aan de Belastingdienst. Dan weet u zeker dat u in het nieuwe kalenderjaar het juiste bedrag ontvangt. Tussentijdse wijzigingen moet u uiteraard altijd zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven.

Bijzondere situatie
Als u (nog) niet werkt, maar één of beide ouders bijvoorbeeld een verplichte inburgeringcursus volgen of – met behoud van uitkering – een re-integratietraject, dan behoort u misschien tot een doelgroep en kunt u toch kinderopvangtoeslag aanvragen. In deze gevallen neemt de gemeente of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) de werkgeversbijdrage voor zijn rekening. Ook studenten kunnen voor deze extra tegemoetkoming in aanmerking komen. Informeer bij uw contactpersoon bij de gemeente of het UWV of dat ook voor u geldt. De afspraken hierover kunnen per gemeente verschillen. Informatie en het aanvragen van formulieren: de Belastingtelefoon 0800-0543 of www.toeslagen.nl