LRKP

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag dient u het registratienummer (LRKP-nummer) te vermelden van de locatie waar uw kind kinderopvang geniet. Hieronder een overzicht van de LRKP-nummers van kindercentrum Madelief.

Madelief in het Park:
Kinderdagopvang: 222864412
Buitenschoolse opvang: 786955624

Madelief aan het Bos:
Kinderdagopvang: 182630845
Buitenschoolse opvang: 179919775

BSO de Heggerank: 173935758

LRKP