Oudercommissie

Oudercommissie, wie zijn we?

Welkom op de pagina van de oudercommissie (OC) van Kinderopvang Madelief. De OC wordt gevormd door een 6-tal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het welvaren van Madelief. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten. De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen.
De leden van de oudercommissie komen hiervoor vier keer per jaar bij elkaar.
Wilt u graag een keer een vergadering bijwonen of een agendapunt aandragen, mail dan naar OC@madeliefkindercentrum.nl.

De vergaderdata voor 2020 zijn:

Maandag 10 februari
Maandag 18 mei
Dinsdag 1 september
Maandag 26 oktober

Contact: OC@madeliefkindercentrum.nl

De leden van de oudercommissie zijn: 

Saskia Nayee (voorzitter)
Mijn naam is Saskia en ik woon sinds 2014 in Gennep samen met mijn vriend Erik en onze dochter Sophie (geboren in september 2015) die bij Madelief in het Park zit. Ik werk 3,5 dag per week als program officer bij CCV in Arnhem.
Sinds september 2017 ben ik lid van de oudercommissie omdat ik graag betrokken ben bij de kinderopvang waar onze dochter naartoe gaat. Ik vind het leuk om mee te denken over de opvang en om de belangen te behartigen van de ouders en onze kinderen.

Hilde den Uijl-Jansen  (secretaris)
Ik ben Hilde, woon in Heijen en sinds maart 2015 getrouwd met Dennis. Ik werk bij Dichterbij, als begeleider gedrag op een woongroep.
Sinds januari 2017 zijn wij de trotse ouders van onze dochter Manon en in juli 2018 is daar onze zoon Teun bij gekomen. In april 2020 zullen wij ons 3e kindje mogen verwelkomen.
Manon en Teun gaan met veel plezier naar Madelief in het Park. In het verleden heb ik zelf op een BSO en kinderdagverblijf gewerkt en ik vind het leuk en interessant om het nu eens van een andere kant te kunnen bekijken en mee te kunnen denken.

Lilian Fleuren (penningmeester)
Ik ben Lilian en kom uit Gennep. Ik ben getrouwd met Ralf en moeder van 3 kinderen. Jinthe (2013), Stijn (2015) en Koen (2017). Mijn kinderen maken gebruik van de BSO en dagopvang van Madelief op het park.
Ik werk Parttime als woonbegeleidster in de gehandicaptenzorg bij De Seizoenen, locatie Bronlaak in Oploo.
Omdat de kinderopvang/BSO een belangrijk onderdeel vindt van de ontwikkeling van jonge kinderen vind ik het fijn mijzelf via de oudercommissie in te zetten, mee te denken en te helpen daar waar kan.

Boukje Wit- Witman (lid)

Hallo, ik ben Boukje Wit, getrouwd met Yordi en trotse mama van Nina en Bibi. Ik ben kapster en werk 3 dagen in de week. Nina zit op de BSO in het park en Bibi zit op de dagopvang in het bos. Wij zijn altijd super tevreden over Madelief, en ik vind het leuk om wat meer betrokken te zijn bij de gang van zaken.

Elke Linsen (lid)
Ik ben Elke Linsen, grafische ontwerper van beroep en woon samen met mijn vriend Gerwin en hond Bink al 9 jaar op het Pagepark. In 2013 is onze zoon Jord geboren die nu naar de BSO gaat in het Park. In 2016 heeft onze dochter Bo ons gezin compleet gemaakt. Zij gaat naar het kinderdagverblijf in het Park. Ik ben lid van de oudercommissie omdat ik het leuk en belangrijk vind om mee te denken over de gang van zaken bij Madelief voor zowel de BSO als de dagopvang.

Miriam Auwens (lid)
Hoi, mijn naam is Miriam. Ik woon in Ottersum en ben al 19 jaar samen met mijn man Danny. We hebben 2 zoontjes. Luka (2013) en Timo (2016). Om de gezelligheid compleet te maken hebben we nog onze stoere mechelaar Rocco en onze lieve kat Tommie.
Mijn man en ik runnen samen ons eigen administratiekantoor aan huis.
Timo zit 1 dag in de week bij de kabouters. Ik vind het leuk om via de ouderraad betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de opvang.