Peuterspeelzaalgroep

Vanaf 2 jaar is uw kind van harte welkom bij onze peuterspeelzaalgroep (combinatie peuteropvang en peuterspeelzaal). Kindercentrum Madelief biedt voorschoolse educatie, een goede voorbereiding voor de basisschool. Zowel bij “Madelief in het Park” als bij “Madelief aan het Bos” wordt peuteropvang geboden. Kinderen kunnen bij Madelief rekenen op een ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Peuterspeelzaal Madelief

Aan de hand van thema’s worden hierbij ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, waarbij¬†het plezier voorop staat! Madelief heeft gekozen om te begeleiden volgens de visies van Startblokken en TinK. Startblokken is een landelijk erkende methodiek om kinderen optimaal te stimuleren en te laten ontwikkelen. TinK betekent het actief bevorderen van taal door goede taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Het is bij beide peutergroepen mogelijk om, naast halve of hele peuteropvang, ook een drie uur durend activiteitenblok af te nemen zoals bij de peuterspeelzaal. Bij Madelief heeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk tijdstip de peuteropvang start. Spelen en bewegen wordt afgewisseld met voorschoolse activiteiten, dit zorgt voor een doorgaande lijn naar de basisschool.