Spelen ontdekken ontwikkelen

Elke peuter wil zich ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat uw peuter zich fijn en thuis voelt bij Madelief. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te experimenteren, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Bij Madelief ontmoeten peuters anderen peuters in vaste groepen met een team van ongeveer 5 vaste pedagogisch medewerkers. Hierdoor wordt er structuur en veiligheid gecreĆ«erd voor uw kind. In deze groep doen peuters sociale ervaringen en vaardigheden op, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. SpelenOntw2Ook kijken ze de kunst van elkaar af door andere kinderen te imiteren, maar dagen elkaar ook uit, zo leren ze nieuwe vaardigheden. Door het omgaan met andere kinderen leren ze de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en zien ze meerdere reactiemogelijkheden. Zo leren kinderen al vroeg de betekenis vandelen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. Het volledige pedagogische beleidsplan, te lezen op deze website, vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. De begeleiding binnen Madelief is volgens het programma “Startblokken”, gebaseerd op de volgende principes van ontwikkeling en leren:
* Ontwikkeling en leren komt tot stand in interactie met andere kinderen en met volwassenen.
* De wereld rondom jonge kinderen is een belangrijke bron voor interessante en zinvolle activiteiten.
* Naast verzorging en het ritme van de dag gaat het om gezamenlijk verkennen en deelnemen aan spelactiviteiten.

Pages: 1 2