Spelen, ontdekken en ontwikkelen

Spelen, ontdekken en ontwikkelen bij Madelief

Elk kind wil zich ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk dat uw kind zich fijn en thuis voelt bij Madelief. Vanuit deze emotionele veiligheid zullen kinderen de uitdaging aangaan om te experimenteren, nieuwe ervaringen op te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Bij Madelief ontmoeten kinderen anderen kinderen in vaste g10645115_939543116061228_2239682467140052074_nroepen met een team van ongeveer vijf vaste pedagogisch medewerkers. Hierdoor wordt er structuur en veiligheid gecreëerd voor uw kind.

In de groep doen kinderen sociale ervaringen en vaardigheden op zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennis maken met verschillende waarden en normen. Ook kijken kinderen de kunst van elkaar af door elkaar te imiteren en uit te dagen en leren zo nieuwe vaardigheden.Door samen te spelen leren kinderen het effect van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en zien ze meerdere reactiemogelijkheden. Zo leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf. Het volledige pedagogische beleidsplan, te lezen op deze website, vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke ontwikkeling van de kinderen.11816828_1122305264451678_679762830677118454_n

De begeleiding binnen Madelief is volgens het programma “Startblokken”, gebaseerd op de volgende principes van ontwikkeling en leren:
-Ontwikkeling en leren komt tot stand in interactie met andere kinderen en met volwassenen.
-De wereld rondom jonge kinderen is een belangrijke bron voor interessante en zinvolle activiteiten.
-Naast verzorging en het ritme van de dag gaat het om gezamenlijk verkennen en deelnemen aan spelactiviteiten. Er worden themagerichte activiteiten aangeboden, afgestemd op de leeftijd van het kind. De activiteiten voor verschillende leeftijden worden doelgericht ingepland.

Pages: 1 2