Spelen, ontdekken en ontwikkelen

Hierop aansluitend worden de kinderen van de dagopvanggroepen gevolgd aan de hand van “KIJK”, hiermee wordt het ontwikkelingsverloop van elk kind in beeld gebracht. KIJK staat voor “samen kijken naar kinderen”, het is een instrument om de informatie van de ouders en het kind thuis, en het kind bij Madelief met elkaar te vergelijken.

Daarnaast hanteert Madelief TinK, dat staat voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang. Goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker dragen bij aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Het spelen van het kind staat bij Madelief bovenaan maar tijdens alle bezigheden wordt spelenderwijs de taalontwikkeling van het kind hiermee ontwikkeld.

Madelief is VVE-gecertificeerd, dit staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent dat kinderen met een taalachterstand, doorverwezen door het consultatiebureau, extra begeleiding krijgen bij Madelief.IMG-20151101-WA0007

Madelief werkt samen met het Zorg Advies Team en het consultatiebureau. Pedagogische medewerkers kunnen door hen ondersteund worden wanneer zij zich zorgen maken over een kind. Ten aller tijde worden de ouders hierbij betrokken. Het is mogelijk dat ouders en pedagogisch medewerkers ondersteuning krijgen, wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn in de opvoedingssituatie of wanneer het vermoeden bestaat dat een kind mogelijk problemen zal krijgen als het naar de basisschool gaat.

Pages: 1 2