Madelief noodopvang en eigen bijdrage wordt vergoed

21 maart 2020
Beste ouder,
Het is een bizarre en vreemde wereld waarin we momenteel leven. Iedereen voelt de heftige consequenties, problemen en zorgen op zijn of haar manier. Gezamenlijk hebben we de uitdaging om het coronavirus verder te beperken. Omdat Madelief nu als crisisopvang fungeert, willen u bedanken voor het snelle schakelen door op een andere wijze opvang te bieden voor uw kind.
Ook zijn wij onder de indruk van de flexibiliteit, betrokkenheid en creativiteit van onze medewerkers om de gevraagde noodopvang te bieden. Hierdoor kunnen de mensen, met beroepen die we het hardst nodig hebben, hun werkzaamhedenkunnen blijven doen. Hier zijn we echt trots op!

Crisisopvang
Zondag 15 maart heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot en met 6 april 2020. Madelief biedt voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen noodopvang. Ook als u een onmisbare functie vervult, ondersteunend aan een van deze cruciale beroepsgroepen, kunt u een beroep doen op de kinderopvang. We vragen u om deze noodopvang aan te vragen via de mail: info@madeliefkindercentrum.nl.
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kan er alsnog een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.
We verzoeken u om kinderen met klachten, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, hoesten en/of koorts thuis te laten. Wanneer een kind deze klachten tijdens de opvang krijgt, dan vragen we u om uw kind op te komen halen. Als de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar de noodopvang. Op de website van de Gemeente Gennep, vindt u meer informatie over noodopvang tijdens de coronacrisis.

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden gisteren een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.
Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark:
“We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

De kinderopvangorganisaties zullen rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. We zullen op later tijdstip van de overheid vernemen op welke wijze deze kosten teruggeboekt worden, voor dit moment hoeft u hiervoor niets te doen en zal Madelief geen geld terugstorten voor dat er meer duidelijk is wat van ons verwacht wordt.
Alexandra van Huffelen:

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”
“De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert”.

We wensen iedereen heel veel sterkte in deze heftige tijd en blijf goed voor elkaar zorgen!

Met vriendelijke groeten,
Franciel Peters en Monique Francissen.