• Regio Gennep e.o.
  • Open van 07.00 tot 18.30 uur
  • Vertrouwde omgeving
  • Vaste gezichten
  • Een goed gevoel

Samen werken aan een betere kinderopvang

De Oudercommissie van Kindercentrum Madelief

Elk kinderdagverblijf kan niet zonder enthousiaste ouders. Deze ouders zie je vaak terug in de oudercommissie. Omdat men zich graag wil inzetten voor een goede kinderopvang en willen meedenken. We hebben een enthousiast team van ouders die ons kritisch klankbord zijn, ons feedback geven, die we om hun mening kunnen vragen en waar ouders terecht kunnen voor vragen of opmerkingen.

Hieronder stellen we leden van de oudercommissie van Kindercentrum Madelief graag voor.

Wil je deel uitmaken van onze oudercommissie en je inzetten en meedenken voor een goede kinderopvang, dan mag je altijd contact met ons opnemen op 0485-215539 of bos@madeliefkindercentrum.nl Natuurlijk mag je ook contact opnemen als je graag meer informatie zou willen krijgen over de werkwijze van onze oudercommissie.”

Ik ben Michiel de Greef, trotse vader van Simon en Louise. Samen met mijn echtgenote Fonni woon ik in Gennep. Met veel vertrouwen brengen wij onze kinderen naar Kindercentrum Madelief op locatie Park. Ik ben geïnteresseerd in alles wat om me heen gebeurt en lever graag een bijdrage, daarom heb ik de kans gepakt om lid te worden van De Oudercommissie. Tijdens mijn werk bij de Gemeente Gennep zet ik me in voor een goed leefklimaat, als lid van de OC zet ik me graag in voor een fijne leefomgeving binnen Kindercentrum Madelief.

- Michiel - Voorzitter

Mijn naam is Miranda en ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen sinds november 2021 in Heijen. Onze dochter(2014) en onze zoon (2018) zitten bij de BSO van Madelief ‘ de Heggerank’ in Heijen. Onze andere dochter (2021) bij het KDV van Madelief ‘de Bloementuin’ in Heijen. Ik ben zelf 13 jaar werkzaam geweest op verschillende groepen in de kinderopvang. Sinds onze verhuizing naar Heijen ben ik werkzaam als planner op het hoofdkantoor van een kinderopvangorganisatie. Ik vind het erg leuk om deel uit te mogen maken van de OC van Madelief. lk hoop met mijn pedagogische achtergrond een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de OC.

- Miranda

Meer over ons

Onze Dagopvang

Bekijk pagina

Onze BSO

Bekijk pagina

Mijn naam is Marye van Duin. Ik ben getrouwd met Dirk en heb een dochter op de bso en zoon op de dagopvang. Door de weeks ben ik bezig met mijn werk als juf, sporten en natuurlijk de kinderen. Ook vind ik het leuk om creatief bezig te zijn.

- Marye

Hallo ik ben Hans Geerlink. Samen met Lisette ben ik in 2021 in Gennep komen wonen. In Januari 2022 is ons dochtertje Allie geboren die met veel plezier de Uiltjes bij Madelief in het bos onveilig maakt. Ik werk voor Jan Linders als Commercieel manager en als hobby ben ik graag buiten, lopend of fietsend door het bos. Sinds april 2023 ben ik lid van de oudercommissie omdat ik graag meedenk met alle veranderingen die eventueel nog op ons af gaan komen. Hoe zorgen we ervoor dat Madelief voor iedereen een fijne plek is om te verblijven: de ouders, medewerkers maar bovenal de kinderen.

- Hans

Wellicht ook interessant voor jou

Meer over onze visie

Bekijk pagina

Wie zijn wij

Bekijk pagina